Tìm hiểu về trái phiếu đặc biệt của VAMC

Trái phiếu đặc biệt của VAMC được phát hành bằng VNĐ, thời hạn tối đa 5 năm và lãi suất 0%; Có thể sử dụng để vay tái cấp vốn NHNN.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm