Cơ chế chưa mở, chính sách chưa sâu

(DĐDN) – Khuyến khích và thu hút đầu tư tư nhân vào lĩnh vực nông nghiệp là một trong những nội dung quan trọng của Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững mà Thủ tướng vừa phê duyệt tại Quyết định số 899/QĐ-TTg (Đề án 899)….

Read the latest car news and check out newest photos, articles, and more from the Car and Driver Blog.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm