Home / Rủi ro tài chính

Rủi ro tài chính

Hợp đồng hoán đổi nợ xấu – Credit Default Swap (CDS) là gì ?

CFOViet.com :: Credit Default Swap dịch sát là Hợp đồng Hoán đổi Nợ xấu, tuy nhiên về thực chất thì nó là một dạng bảo hiểm rủi ro về tài sản, cũng giống như khách hàng mua bảo hiểm sức khỏe vậy.   CDS được phát minh ra năm 1997 …

Read More »

Credit risk: Rủi ro tín dụng là gì ?

CFOViet.com :: Rủi ro tín dụng (Credit risk): Nguy cơ bên đi vay không thể thanh toán cản gốc lẫn lãi theo thời hạn đã ấn định trong hợp đồng tín dụng.Rủi ro tín dụng là thuộc tính vốn có của hoạt động cho vay và góp vốn, phát sinh …

Read More »

Rủi ro hệ thống – Systemic Risk là gì ?

Systemic Risk: rủi ro trên toàn hệ thống Rủi ro xuất phát từ một biến cố nhỏ gây nên hậu quả không mong muốn cho các bên liên quan, thậm chí cho toàn bộ hệ thống. Source: Riskelia.com Systemic Risk là 1 chủ đề khá mới mẻ, và được đặc …

Read More »
Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm