Home / Phân tích tài chính doanh nghiệp

Phân tích tài chính doanh nghiệp

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là gì ? (Cash flow statement – CF)

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là gì ? Tiếng Anh: Cash flow statement Viết tắt là: CF Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cung cấp thông tin về nguồn gốc hình thành cũng như mục đích sử dụng của doanh nghiệp. ★Nếu muốn học thêm về Phân tích báo …

Read More »

Báo cáo kết quả kinh doanh (Income statement) – Tập đoàn Masan (MSN) 2011

Doanh thu thuần (Net Sales) và Lợi nhuận kinh doanh (Net Operating Profit) tăng trưởng đều đặn. Doanh thu tài chính (đóng góp lớn vào lợi nhuận), giảm từ 1.621 tỷ (năm 2010) xuống 1.181 tỷ đồng (2011), do khoản bất lợi thương mại 1.240 tỷ đồng từ dự án …

Read More »

Bảng cân đối kế toán của Tập đoàn Ma San – Masan Group (MSN) 2011 (đã kiểm toán)

CFOViet.com đã “thổi hồn” vào Bảng cân đối kế toán của Tập đoàn Ma San – Masan Group (MSN) để giúp các bạn có thể dễ dàng nắm bắt được tình hình tài chính của Tập đoàn này. Giới thiệu về Công ty cổ phần Tập đoàn Ma San: Các …

Read More »

FPT: Báo cáo kết quả kinh doanh & Cân đối kế toán ~ 5/2011

CFOViet.com :: 5 tháng đầu năm 2011, doanh thu toàn tập đoàn FPT đạt trên 9.794 tỷ đồng, tăng trưởng 28,9% so với cùng kỳ năm 2010 và hoàn thành 122,3% kế hoạch đề ra. Lợi nhuận trước thuế đạt trên 862 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ …

Read More »

Nghề phân tích tài chính

Tên của nghề nghiệp này nghe qua tạo cảm giác rất hứng thú, tuy nhiên nếu bạn muốn thực sự đeo đuổi nó, bạn nên tìm hiểu các chức năng của công việc này. Cần làm gì để trở thành một nhà phân tích tài chính và nhân tố nào …

Read More »
Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm