Khu kinh tế Nhơn Hội: Sẵn sàng đón nhà đầu tư

(DĐDN) – Các dự án đầu tư vào khu kinh tế Nhơn Hội được phép áp dụng các chính sách ưu đãi đầu tư ở mức cao nhất.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm