11 doanh nghiệp Pháp tìm hiểu lĩnh vực đường sắt đô thị tại Việt Nam

(DĐDN) – Trong khuôn khổ các hoạt động của năm Pháp-Việt, phái đoàn 11 doanh nghiệp đến từ Pháp sẽ có mặt tại Hà Nội và TP HCM, từ ngày 27-29/5/2013 để giới thiệu công nghệ và kinh nghiệm với các nhà chuyên môn VN trong lĩnh vực đường sắt đô thị.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm