Tập đoàn nhà hàng của Italia đầu tư vào Việt Nam

Theo thông báo phát đi hôm qua (9/4) của tập đoàn nhà hàng Italia Autogrill, tập đoàn này vừa ký hợp tác với tập đoàn Imex Pan Pacific (IPP) của Việt Nam.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm