Đấu thầu vàng: Chưa thấy được gì!

Từ khi có các phiên đấu thầu, giá vàng trong nước thường biến động lệch pha với giá thế giới: tăng nhanh, giảm nhỏ giọt và phụ thuộc lớn vào mức giá sàn của NH Nhà nước đưa ra.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm