TienPhong Bank đặt mức lợi nhuận 1.000 tỷ đồng cho 5 năm tiếp theo

Đại hội đã nhất trí và thông qua nhiều chiến lược quan trọng cho giai đoạn 5 năm tiếp theo 2013-2018 với mục tiêu trở thành ngân hàng có lợi nhuận 1.000 tỷ VND và lọt vào top 15 ngân hàng hàng đầu Việt Nam.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm