Cơ hội đầu tư vào Myanmar

(DĐDN) – Với mục tiêu hỗ trợ các doanh nghiệp đang tìm kiếm cơ hội đầu tư vào thị trường mới có tiềm năng phát triển mạnh, Hội Phát triển Hợp tác Kinh tế Việt Nam–Lào–Campuchia và Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức Tọa đàm “Cơ hội đầu tư vào Myanmar”.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm