Quên nỗi đau thua lỗ: Chứng khoán hưng phấn sớm

Cho dù nền tảng kinh tế chưa tốt và sự ám ảnh của những cú ngã đau chưa phai nhạt nhưng dòng tiền dẫn lối đã giúp sự hưng phấn trở lại với TTCK.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm