Tìm lựa chọn trong lối hẹp

(DĐDN) – Qua khảo sát gần 8.000 doanh nghiệp của Ban Quản lý các dự án Tín dụng Quốc tế ODA thì có 90% không tiếp cận được vốn vay ưu đãi, 42% doanh nghiệp không thể vay vốn…

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm