Nhật Bản cấm khởi động lò phản ứng hạt nhân Monju

Cơ quan pháp quy hạt nhân (NRA) ngày 31/5 đã ban hành lệnh cấm khởi động lò phản ứng hạt nhân thí nghiệm Monju cho đến khi công ty điều hành lò này cải tiến hệ thống quản lý an toàn.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm