Nhà đầu tư Myanmar “nhắm” đến thị trường căn hộ

(DĐDN) – Đến thời điểm này, thị trường căn hộ sơ cấp Yangon, Myanmar gồm 1.600 căn đến từ 21 dự án. Giá chào thứ cấp phổ biến từ 1.100 USD/m2 đến 1.800 USD/m2 và giá chào sơ cấp phổ biến từ 1.000 USD/m2 đến 1.400 USD/m2.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm