Băn khoăn đường thoái vốn

(DĐDN) – Gần đây, một số tập đoàn, TCty Nhà nước bắt đầu xốc lại kế hoạch thoái vốn đầu tư ở các mảng đa ngành, mà trọng tâm là thoái vốn vào lĩnh vực tài chính ngân hàng. Liệu việc DN nhà nước rời “cổ phiếu vua” một thời có khó?

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm