Giá vàng đấu thầu thấp hơn giá thị trường

(DĐDN) – Sáng 22/7, Ngân hàng Nhà nước đã tổ chức đầu thầu bán vàng miếng lần thứ 45 với tổng khối lượng trúng thầu đạt 25.900 lượng SJC, trong tổng 26.000 lượng chào thầu.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm