Chỉ số PER, PBR, ROE là gì ? (Chứng khoán , Cổ phiếu)

Xem Video: Tỷ số P/E (Chỉ số PER) là gì trong chứng khoán? Ý nghĩa của nó

Tài Liệu Học Kinh Tế – Chứng Khoán (miễn phí)

Tặng Tài Liệu miễn phí: “Hướng dẫn Đầu tư Chứng khoán”

PBR = Price-to-Book Ratio (P/B Ratio)
PBR = Giá cổ phiếu (Price) ÷ Tài sản (Book value)
PBR: càng lớn càng tốt
PER (hay còn gọi là P/E) = Price-Earnings Ratio (P/E Ratio)
PER = Giá cổ phiếu (Price) ÷ Lợi nhuận trên 1 cổ phiếu (Earning)
PER: càng nhỏ càng tốt

ROE = Return on Equity = Hệ số thu nhập trên vốn cổ phần ROE = PBR ÷ PER

▼Nếu bạn muốn trở thành Nhà đầu tư Chứng Khoán chuyên nghiệp, thì nên đăng ký sử dụng Hệ thống Tuyển Chọn Cổ Phiết Tốt, Công Cụ Định Giá Cổ Phiếu, Công cụ theo dõi người nước ngoài mua bán cổ phiếu gì, và Trọn bộ Bài giảng Hướng dẫn Đầu tư Chứng Khoán từ A-Z (Cơ bản và Chuyên sâu) tại đây:

▼Nhận xét của Học viên:

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm