Danh sách các công ty chứng khoán Việt Nam & địa chỉ website

Danh sách các công ty chứng khoán và địa chỉ website, Vietnam securities company, Vietnam stock market exchange Directory, Vietnam securities websites.
Top 10 công ty chứng khoán ‘ăn khách’ nhất tại HOSE:

 

Nguồn: VNE
Công ty Cổ phần Chứng khoán Kim Eng
www.kimeng.com.vn  Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn
www.ssi.com.vn
Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT
www.vnds.com.vn
Công ty TNHH Chứng khoán Thăng Long
www.thanglongsc.com.vn
Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt
www.tvsi.com.vn
Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT
www.fpts.com.vn
Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
www.hsc.com.vn

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt
www.bvsc.com.vn
Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
www.bsc.com.vn
Công ty Cổ phần Chứng khoán Đệ Nhất
www.fsc.com.vn
Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Á Châu
www.acbs.com.vn
Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam
www.icbs.com.vn
Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam
www.agriseco.com.vn
Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam
www.vcbs.com.vn
Công ty Cổ phần Chứng khoán Mê Kông
www.mekongsecurities.com.vn
Công ty TNHH Một thành viên Chứng khoán Ngân hàng Đông Á
www.das.vn
Công ty cổ phần chứng khoán Hải Phòng
www.hpsc.com.vn
Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nhà Hà Nội
www.hbbs.com.vn
Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Việt
www.dvsc.com.vn
Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình
www.abs.vn
Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Sài gòn Thương Tín
www.sbsc.com.vn
Công ty Cổ phần Chứng khoán Kim Long
www.kls.vn
Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt
www.vietsecurities.com.vn
Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam
www.vise.com.vn
Công ty Cổ phần Chứng khoán Âu Lạc
www.chungkhoanaulac.com.vn
Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Nam
www.vnsec.vn
Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Tín
www.viet-tin.com
Công ty Cổ phần Chứng khoán Hà Thành
www.hasc.com.vn
Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu Khí
www.pvsecurities.com.vn
Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia
www.nsi.com.vn
Công ty Cổ phần Chứng khoán Hà Nội
www.hssc.com.vn/
Công ty Cổ phần Chứng khoán Đà Nẵng
www.dnsc.com.vn
Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP các doanh nghiệp ngoài quốc doanh Việt Nam
www.vpbs.com.vn
Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô
www.capitalsecurities.vn
www.chungkhoanthudo.com.vn
Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt
www.vdsc.com.vn
Công ty Cổ phần Chứng khoán Sao Việt
www.vssc.com.vn
Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á
www.seabs.com.vn
Công ty Cổ phần Chứng khoán Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam
www.smesc.vn
Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt
www.tvs.vn
Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương
www.apec.com.vn
Công ty Cổ phần Chứng khoán Gia Anh
www.gasc.com.vn
Công ty Cổ phần Chứng khoán Chợ Lớn
www.cholonsc.com.vn
Công ty Cổ phần Chứng khoán Tràng An
Công ty Cổ phần Chứng khoán Tầm Nhìn
www.horizonsecurities.com
Công ty Cổ phần Chứng khoán Biển Việt
www.cbv.vn
Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha
www.apsc.com.vn
Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Phát triển Nhà Đồng bằng Sông Cửu Long
www.mhbs.vn
Công ty Cổ phần Chứng khoán Thái Bình Dương
Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Gia
www.pgsc.com.vn
Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Dương
www.ocs.com.vn
www.ckosc.com.vn
Công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Đông
www.ors.com.vn
Công ty Cổ phần Chứng khoán VINA
www.vinasecurities.com
Công ty Cổ phần Chứng khoán Hoàng Gia
www.rose.com.vn
Công ty Cổ phần Chứng khoán Hướng Việt
www.gsi.com.vn
Công ty Cổ phần Chứng khoán Cao Su
www.rubse.com.vn
Công ty Cổ phần Chứng khoán Nam Việt
Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Quốc
www.vqs.vn
Công ty Cổ phần Chứng khoán Gia Quyền
www.eps.com.vn
Công ty Cổ phần Chứng khoán Âu Việt
Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia
Công ty Cổ phần Chứng khoán VNS
www.vnsc.com.vn
Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhấp&Gọi
Công ty Cổ phần Chứng khoán Đông Dương
www.dds.com.vn
Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam
Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt
Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát
www.chungkhoananphat.vn
Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội
Công ty Cổ phần Chứng khoán An Thành
Công ty Cổ phần Chứng khoán Gia Phát
Công ty Cổ phần Chứng khoán Vàng Việt Nam

Diễn đàn về chứng khoán
VIET STOCK FORUM ONLINE
http://forum.vietstock.com.vn
Sàn giao dịch OTC tự do
OTC free exchange online
http://www.sanotc.com

Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà nội
Hanoi Stock Exchange
Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Địa chỉ: 2 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam Điện thoại: (84.4) 9360750, 9347818,* Fax (84.4) 9347818 …
www.hastc.org.vn
Uỷ Ban chứng khoán nhà nước
Vietnam Securities Committee
http://www.ssc.gov.vn
Trung tâm giao dịch chứng khoán Tp Hồ Chí Minh
HCMC Stock Exchange Official website
http://www.hcmcstc.org.vn
www.vse.org.vn

Công ty nước ngoài:
Kimeng

http://www.kimeng.com.vn/kimeng/

MiraeAsset

http://securities.miraeasset.com.vn/

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm