Quỹ đầu tư / Quỹ hỗ tương là gì ?

Quỹ đầu tư là hình thức đầu tư tài chính của một tập thể gồm nhiều nhà đầu tư góp vốn, cùng tham gia vào một lĩnh vực đầu tư lớn (Bất động sản) mà mỗi cá nhân đơn lẻ khó lòng đảm đương một mình.
quy-dau-tu-la-gi-new

Lợi ích đối với nhà đầu tư:

  • Đa dạng hoá các danh mục đầu tư
  • Chi phí thấp hơn
  • Phân tán rủi ro hiệu quả

Nhà đầu tư cá nhân không đủ khả năng về tài chính và kinh nghiệm để đầu tư vào nhiều lĩnh vực, vì vậy đầu tư vào một quỹ sẽ giúp phân tán số tiền đầu tư của cá nhân trên nhiều danh mục đầu tư khác nhau, theo kiểu hùn vốn đầu tư.

Thuật ngữ tài chính:
Quỹ đầu tư, Quỹ hỗ tương
Quỹ mở = Open-end Fund
Quỹ đóng = Closed-end Fund

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm