Bình Dương đối thoại với 100 doanh nghiệp Nhật

Ngày 10/5, Cục Hải quan tỉnh Bình Dương phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức đối thoại với gần 100 doanh nghiệp Nhật Bản đangđầu tư tại tỉnh.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm