Panasonic thất thu, Nissan đạt lợi nhuận khiêm tốn

Ngày 10/5, Panasonic và Nissan cùng công bố các số liệu kinh doanh trong quý 1 cho thấy hai hãng lớn của Nhật Bản này đều phải chịu tình trạng khó khăn chung hiện nay. Nissan chỉ đạt lợi nhuận khiêm tốn trong khi Panasonic thất thu.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm