Trung Quốc điều tra sai phạm 1 quan chức cao cấp

Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc cho biết ông Lưu Thiết Nam, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Phát triển và Cải cách Quốc gia (NDRC), hiện đang bị điều tra do tình nghi có nhiều sai phạm kỷ luật nghiêm trọng.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm