Bảng báo cáo kết quả kinh doanh (lãi lỗ) là gì? (Income Statement – PL)

Cấu trúc của Báo cáo kết quả kinh doanh (Income Statement) theo Mã số

Tài Liệu Học Kinh Tế – Chứng Khoán (miễn phí)

Tặng Tài Liệu miễn phí: “Hướng dẫn Đầu tư Chứng khoán”

Tổng quan về Báo cáo kết quả kinh doanh (Income Statement)
Tiếng Anh: Income statement, profit and loss statement
Viết tắt là: P&L, PL

Thuật ngữ tài chính: Báo cáo kết quả kinh doanh ( Bảng báo cáo lãi lỗ ) Income statement, Tổng doanh thu Total Revenue, Lợi nhuận gộp  Gross Profit, Lợi nhuận thuần từ HĐKD Operation Income, Lợi nhuận trước thuế Income Before Tax, Lợi nhuận ròng Net Income, Biên lợi nhuận Profit Margin.

Video Học Chứng Khoán: Chọn đúng cổ = Đời Bớt Khổ

Ví dụ: Báo cáo kết quả kinh doanh của công ty Google, từ năm 2007 đến 2010

http://2.bp.blogspot.com/-0hAH0z5N9Jg/TdfY-r5QpbI/AAAAAAAAAFY/EGwlKf0el3g/s1600/TaiChinh-Google.jpg
Tổng doanh thu (Total Revenue) và lợi nhuận ròng (Net Income) tăng đều, nhưng biên lợi nhuận (Profit Margin) đột ngột giảm vào năm 2008 do khủng hoảng kinh tế toàn cầu.

▼Nếu bạn muốn trở thành Nhà đầu tư Chứng Khoán chuyên nghiệp, thì nên đăng ký sử dụng Hệ thống Tuyển Chọn Cổ Phiết Tốt, Công Cụ Định Giá Cổ Phiếu, Công cụ theo dõi người nước ngoài mua bán cổ phiếu gì, và Trọn bộ Bài giảng Hướng dẫn Đầu tư Chứng Khoán từ A-Z (Cơ bản và Chuyên sâu) tại đây:

▼Nhận xét của Học viên:

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm