Nền kinh tế Mỹ sẽ đi về đâu ? Việt Nam sẽ ra sao ? Cơ hội nào cho người Việt ?

Xem Video tại đây:

Phần 1:

Phần 2:

Phần 3:

Phần 4:

Nội dung chính của Video:

  1. Phần 1: Câu chuyện về “Vua dầu lửa”
  2. Phần 2: Tương lai kinh tế Mỹ
  3. Phần 3: Sự tác động đến Việt Nam
  4. Phần 4: Cơ hội dành cho người Việt

Video này chứa nhiều thông tin giá trị, góp phần giúp bạn mở rộng tầm nhìn về tương lai thế giới và Việt Nam.

Nếu muốn tìm hiểu về cách kiếm tiền từ chứng khoán Việt Nam thì có thể xem qua một số Video hướng dẫn tại đây:

http://dautuchungkhoan.org/

4 comments

  1. Cảm ơn Akira Lê! Tài liệu rất hay, TPP là cơ hội cho Việt Nam xuất khẩu các mặt hàng chủ lực như dệt may, dày giép, … Theo Akira Lê, sau bao lâu TPP thực sự phát huy tác dụng?

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm