Tài khoản vãng lai, Tài khoản vốn của Việt Nam năm 2011

Tài khoản vãng lai (Cán cân vãng lai), Tài khoản vốn (Cán cân vốn) của Việt Nam năm 2011 (dự báo)
4 vấn đề lớn của Việt Nam hiện nay là: Thâm hụt thương mại và thâm hụt tài khoản vãng lai ngày càng tăng; áp lực lạm phát tăng vọt; hệ thống ngân hàng yếu kém và quan điểm siết chặt hơn về thanh toán với bên ngoài (tỷ lệ dự trữ/nhập khẩu).
1. Tài khoản vãng lai (Cán cân vãng lai) = Current Account
Thâm hụt tài khoản vãng lai của Việt Nam trở nên đáng lo ngại kể từ năm 2006. Sỡ dĩ Việt Nam có thể duy trì ở mức này, một phần là nhờ lượng kiều hối chuyển về nước liên tục tăng trong các năm qua.
2.Tài khoản vốn (Cán cân vốn) = Capital and Financial Account
Cũng từ năm 2006, tài khoản vốn tăng mạnh nhờ vào: vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài FDI, viện trợ ODA, và dòng tiền của nhà đầu tư nước ngoài ào ạt đổ vào thị trường chứng khoán Việt Nam.
Để giải quyết vấn đề hiện tại, Việt Nam cần đẩy mạnh chính sách thắt chặt tiền tệ, hạn chế đầu tư công, và tăng cường xuất khẩu hàng hóa.
Các phương án trên góp phần tích cực đối với nền kinh tế, nhưng lại có tác động tiêu cực đến thị trường chứng khoán Việt Nam, đặc biệt lạm phát cao và lãi suất cao là 2 yếu tố chính khiến nhà đầu tư bán tháo cổ phiếu, đẩy thị trường chứng khoán mất điểm nhiều tháng liên tiếp.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm