Báo cáo tài chính của công ty Google ~ 2011

1. Báo cáo kết quả kinh doanh (Income Statement)
Sau khủng hoảng kinh tế thế giới, Google đã phục hồi và tăng trưởng khá, lợi nhuận ròng tăng gần gấp đôi so với năm 2008.

[Image]
Hình 1. Kết quả kinh doanh của Google theo năm 2007 ~ 2010

Công ty tiếp tục đầu tư vào nghiên cứu và phát triển (R&D), mở rộng tầm ảnh hưởng trong các lĩnh vực quảng cáo, di động, cloud computing, năng lượng mặt trời, …

Trong quý I năm 2011, Google đã ồ ạt tuyển dụng thêm 1.900 nhân viên, nâng tổng số nhân viên lên 26.000 người nhằm mở rộng phát triển quảng cáo hiển thị hình ảnh và thị trường điện thoại di động.

[Image]
Hình 2. Kết quả kinh doanh của Google theo quý 2010 ~ 2011

Chính vì vậy theo báo cáo tài chính quý I – 2011, SGA Expenses (chi trả cho quỹ lương, phí điều hành,…) tăng đáng kể, lợi nhuận ròng (Net Income) cũng đột ngột giảm đi, kéo theo sự đảo chiều đi xuống của biên lợi nhuận (Profit margin).

2.Bảng cân đối kế toán (Balance Sheet)

[Image]
Hình 3. Cân đối kế toán của Google theo năm 2007 ~ 2010

Tỉ lệ Nợ / Tài sản (Total Liability to Assets Ratio) tăng đột ngột vào năm 2010, tỉ lệ thuận với các dự án đầu tư, mua bán sát nhập (M&A), mua bằng sáng chế và tuyển dụng nhân lực ào ạt của Google.

[Image]
Hình 4. Cân đối kế toán của Google theo quý 2010 ~ 2011

One comment

  1. very very useful and easy to learn. Tks the authors so much

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm