Xuất khẩu nhiều, giá vẫn thấp

(DĐDN) Xuất khẩu dựa trên nền tảng giá rẻ và không có thương hiệu khiến hàng hóa Việt Nam long đong trên thị trường thế giới.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm