Hợp tác DN ASEAN–EU: Khai thông 6 lĩnh vực then chốt

(DĐDN) Một trong những “điểm nghẽn” trong quan hệ thương mại giữa ASEAN và EU được các DN đưa ra tại Hội nghị thượng đỉnh DN ASEAN – EU mới đây là hàng rào phi thuế và thiếu một quy chuẩn chung về các sản phẩm hàng hóa.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm