Thủ tướng: ‘Thống đốc phải chịu trách nhiệm về lạm phát’

Kiểm soát lạm phát và xử lý nợ xấu là hai trọng trách của năm 2013 mà Thủ tướng giao phó cho ngành ngân hàng tại hội nghị tổng kết sáng nay.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm