Thị trường bán lẻ Việt Nam đang thu hút đầu tư

Auchan – tập đoàn bán lẻ lớn của Pháp, kinh doanh chủ yếu ở lĩnh vực siêu thị và đại siêu thị đã cho biết dự định đầu tư 500 triệu USD vào thị trường bán lẻ Việt Nam.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm