Cuộc đua sát ván của hai đại gia công nghệ

(DĐDN) – Nối bước Samsung, việc Nokia đưa nhà máy sản xuất điện thoại tại Việt Nam đi vào hoạt động tiếp tục làm nóng lên cuộc đua giữa hai đại gia nổi tiếng thế giới ngay tại Việt Nam.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm