Nhật Bản – Hy Lạp của châu Á

Mọi con mắt của giới tài chính đang tập trung vào Hy Lạp và những quốc gia nợ nần chồng chất khác trong Eurozone. Nhưng tình hình tại Nhật Bản còn tồi tệ hơn thế.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm