VPBank cho vay ưu đãi lãi suất từ 6%/năm

(DĐDN) – Khách hàng có nhu cầu vay vốn để sử dụng vào các mục đích cá nhân sẽ được VPBank hỗ trợ cho vay với lãi suất ưu đãi chỉ từ 6%/năm, giá trị vay tối đa lên đến 5 tỷ đồng/khoản vay.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm