Ngân hàng lặng lẽ giảm lãi suất huy động

Một chuyên gia tài chính cho rằng, khi nguồn vốn trong ngân hàng được đảm bảo, các ngân hàng mới có thể giải quyết những khó khăn và ổn định thanh khoản, theo đó hoạt động cho vay sẽ tiếp tục được kích hoạt.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm