Tuần tới NHNN sẽ can thiệp mạnh thị trường vàng

Trước đó, NHNN đã gửi văn bản xác nhận quan hệ giao dịch mua bán vàng miếng với doanh nghiệp và ngân hàng.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm