Mổ xẻ giá vàng

Quản lý vàng cần theo tín hiệu thị trường, giải pháp thị trường chứ không thể bằng mệnh lệnh hành chính bởi nếu “yêu cầu” doanh nghiệp giảm giá nhưng nguồn cung thiếu hụt thì sẽ rất khó.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm