Lực cầu từ vàng đấu thầu vẫn lớn

(DĐDN) – 40.000 lượng vàng SJC loại 1 lượng tiếp tục được chào bán trong sáng nay (9/7). Tỷ lệ đặt cọc là 10%, giá tham chiếu tính giá trị đặt cọc là 37,3 triệu đồng/lượng.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm