Australia xây Trung tâm quốc gia về năng lực châu Á

Theo đề xuất của giới doanh nghiệp, chính quyền Liên bang Australia đang xây dựng Trung tâm quốc gia về năng lực châu Á nhằm tăng cường sự hiểu biết và đối thoại của Australia với khu vực này.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm