Kiềm chế lạm phát qua góc nhìn của chuyên gia, nhà quản lý

Nhiều ý kiến quan ngại mục tiêu giữ lạm phát năm 2013 dưới 6% là khó đạt được.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm