Hội An được bầu là điểm đến hấp dẫn nhất thế giới

Đó là kết quả cuộc bầu chọn những điểm đến hấp dẫn nhất trên thế giới năm 2013 của Tạp chí du lịch uy tín Wanderlust của Anh quốc.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm