Đối phó với khủng hoảng thị trường

(DĐDN) Bóng đen khủng hoảng nợ công Châu Âu đã khiến cho hoạt động xuất khẩu các nước Ấn độ, Trung Quốc, Thái Lan, Indonesia, Việt Nam nhuốm màu ảm đạm.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm