Cổ phiếu Công ty Nam Long sắp lên sàn

(DĐDN) – Cổ phiếu Công ty Nam Long (mã chứng khoán: NLG) sẽ được chính thức niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) ngày 8/4/2013 với số lượng 95.513.523 cổ phần.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm