Chưa Tết đã lo CPI

Cuộc chiến kiềm chế lạm phát lại khởi động, sau khi cả quý IV/2012 diễn biến khá “yên ả”. Một số dự báo cho rằng CPI tháng đầu năm có thể tăng khoảng 1,2 – 1,4% so với tháng trước.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm