Đầu tư 500 triệu USD cho khu du lịch Bản Giốc

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt “quy hoạch tổng thể phát triển du lịch VN đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm