Châu Á thắt chặt tín dụng mạnh nhất từ khủng hoảng tài chính

Các ngân hàng châu Á thắt chặt cho vay mạnh nhất kể từ khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2009, khảo sát của Viện Tài chính quốc tế (IIF) cho biết.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm