Việt Nam sẽ có tuyến cáp kéo đầu tiên vào năm 2014

(DĐDN) – Sáng 26/7/2013, tại Đà Nẵng, Công ty CP DV Cáp treo Bà Nà chính thức khởi công xây dựng tuyến cáp kéo đầu tiên tại Việt Nam với tên gọi tuyến cáp kéo Du lịch Bà Nà – Bynight.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm