Xuất khẩu nhiều nhóm hàng hóa tăng mạnh

Số liệu cho thấy có 10 nhóm hàng có kim ngạch xuất khẩu đạt trên 1 tỉ USD là thủy sản, cà phê, dầu thô, gỗ và sản phẩm gỗ, dệt may, da giày, máy vi tính, sản phẩm điện tử, điện thoại và linh kiện, máy móc thiết bị dụng cụ phụ tùng và phương tiện vận tải.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm