Xóa chênh lệch giá vàng: Biệt dược từ Ngân hàng Nhà nước?

Chênh lệch cao bất thường của giá vàng trong nước với giá vàng thế giới vào cuối tuần qua phần nào vẫn phản ánh thực tế thiếu hụt cung – cầu trên thị trường và mức chênh này được cho sẽ còn tái diễn chừng nào NHNN chưa chính thức tham gia thị trường.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm