Xây dựng nhà máy nhiệt điện than gần 4 tỷ USD ở Khu kinh tế Vân Phong

Nhà máy nhiệt điện than ở Khu kinh tế Vân Phong (Khánh Hòa) do Tập đoàn Sumitomo của Nhật Bản đầu tư.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm