Xây dựng chợ vùng biên giới Việt Nam-Campuchia

Đây là khu chợ biên giới thí điểm đầu tiên được chính quyền hai bên hợp tác xây dựng, nhằm giúp DN và cư dân biên giới có điều kiện tập kết, giao lưu trao đổi hàng hóa hai chiều, tăng thu nhập và cải thiện cuộc sống của người dân khu vực biên giới hai nước.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm